Pre topovanie Vášho inzerátu zvoľte jednu z nasledujúcich možností a kliknite na podčiarknuty text:


Topuj inzerát v cene 1,00 €

hodnota topovania 1 kreditTopuj inzerát v cene 1,90 €

hodnota topovania 2 kredityTopuj inzerát v cene 2,80 €

hodnota topovania 3 kredity


Inzerát bude topovaný ihneď po odoslaní SMS s platnosťou kreditu na 30 dní. Topovať môžete opakovane zaslaním SMS, pričom každá ďalšia SMS topuje inzerát o dalšie kredity navyše.

Na jedného zákazníka (mobilné číslo) je stanovený maximálny mesačný limit 150 € vrátane DPH.